loading
Nocky Flitzeropen
last update
Čt., 21.10., 06:45

Pěší turistika

Jedinečná krajina Turracher Höhe nabízí svým návštěvníkům bohaté možnosti aktivity: nenáročné procházky kolem jezera Turracher See nebo po celé řadě označených stezek limbovým les em.

Kdo chce blíže poznat horskou oblast Turracher Höhe a projít si ji spolu se skupinou, tomu jsou kdykoliv k dispozici služby butlera horských pastvin "Alm Butler".

Bohaté zážitky na horách

Cesta kolem tří jezer - nenáročná, velmi dobře značená okružní turistická stezka (cca 2 hodiny, 7,2 km), která Vás zavede k nejhezčím místům v oblasti Turracher Höhe a je jak Cestou smyslů, tak i naučnou cestou.

Barbara-Weg - okružní cesta (cca 2 hodiny) po stopách historické hornické tradice, která názorným a informativním způsobem prezentuje zvláštnosti světa hor oblasti Turrach. www.erlebniswegenockberge.at/barbara-weg

Horské túry různé délky, na kterých lze různým způsobem zdolat vrcholy, a to od pohodlného (6-místní lanovkou na Kornock), ale přece jen velmi alpínského způsobu na Rinsennock (2.334 m), přes sportovně založené túry z Turracher Höhe nahoru na Schoberriegel (2.208 m) a „hrobku“ (2.232 m), až po náročné túry například přes 7 vrcholů na střechu pohoří Nockberge, horu Eisenhut (2.441 m) nebo do biosférického parku Nockberge na horu Großer Königstuhl (2.336 m).

Turistické mapy s četnými návrhy

V mapě pro pěší turistiku přímo zaměřené na oblast Turracher Höhe (k dostání u Turistického svazu Turracher Höhe za zhruba € 3,--) najdete četné návrhy na zajímavé trasy. Máte na výběr mezi


Pravidla chování pro turisty

Pravidelně se píše o lidech, kteří se na horách nerozvážně přivedli do nebezpečí. Buď proto, že nosili nevhodnou obuv, zapomněli důležité části vybavení jako např. ochranu proti dešti, chladu nebo slunci, přecenili svou kondici nebo nedbali na předpověď počasí. 
Předpokladem bezpečné turistiky je, předem se důkladně informovat a připravit. Proto Vás prosíme: dbejte na pravidla správného chování na horách. Vaše bezpečnost je pro nás velmi důležitá. A nezapomeňte během túry vydatně pít!

 • Před každou túrou ověřte, jaké zkušenosti mají její účastníci – i děti – s pobytem na horách a jaká je jejich tělesná způsobilost. Horská turistika vyžaduje často jistý krok a odolnost vůči závrati.
 • Důležité je přesné plánování podle popisů túr a map. Informace horských spolků a znalců místních poměrů, jako např. správců horských chat, mohou přitom rozhodujícím způsobem pomoci.
 • Dbejte na odpovídající výzbroj a oděv: Velice důležité jsou především vysoké pevné boty s protiskluzovou podrážkou a ochrana proti dešti a chladu.
 • Než se vydáte na cestu, sdělte trasu, cíl cesty a předpokládanou dobu návratu provozovateli chaty resp. hoteliérovi nebo přátelům.
 • Tempo přizpůsobte fyzicky nejslabším členům skupiny. Obzvlášť na začátku túry jděte pomalu. Bezpodmínečně pozorujte ostatní účastníky, abyste si včas všimli známek vyčerpání.
 • Neopouštějte vyznačené cesty. Buďte velice opatrní při přecházení příkrých travnatých svahů, především za mokra. Obzvlášť nebezpečné je přecházení příkrých sněhových polí.
 • Dejte pozor, aby se neuvolnily kameny (nebezpečí zranění ostatních turistů).
 • Přes místa, na kterých hrozí nebezpečí padajícího kamení, projděte jednotlivě, rychle a bez zastavení.
 • Změní-li se náhle počasí, padne-li mlha, stane-li se cesta příliš obtížnou nebo je-li ve špatném stavu, vraťte se. Není to ostuda, ale známka rozumu.
 • Pokud se stane nehoda, zachovejte klid. Umíte-li si snadno poradit sami, pokuste se mobilem, voláním, dáváním světelných znamení nebo máváním velkými kusy oděvu přivolat pomoc. Zraněný zpravidla zůstává na místě nehody, nesmí však být nikdy ponechán sám.
 • Odpadky vezměte s sebou do údolí. Chraňte flóru a faunu.
 • Zvířata na horských pastvinách - krávy, telata, ovce, koně atd. - nedrážděte. Chovejte se „zcela normálně“ a neukazujte strach. Procházíte-li pastvinami, neopouštějte cesty a zvířata obejděte velkým obloukem.
 • Psy veďte bezpodmínečně na vodítku. Psi nesmí v žádném případě honit pasoucí se zvířata - obzvlášť krávy se bojí o svá telata. Pokud by ale pasoucí se zvíře psa napadlo, nechte ho prostě utéct.

Horská tísňová linka: 140
Mezinárodní tísňová linka: 112