loading
Nocky Flitzerclosed
last update
Pi., 03.12., 13:45

Turistický zážitok

Jedinečnosť krajiny Turracher Höhe otvára svojim návštevníkom bohatú ponuku možných aktivít: Rovinaté horské prechádzky okolo jazera Turracherského jazera alebo na množstve značených chodníkov cez limbové lesy.

Kto by chcel spoznať bližšie horské zážitky a prejsť Turracher Höhe v skupine, tomu je neustále k službám alm butler servis na alpských lúkách.

Rozmanité horské a turistické zážitky

Trasa okolo 3 jazier - ľahká, najlepšie značená okružná trasa (cca 2 hodiny, 7,2 km), ktorá vás dovedie na najkrajšie miesta Turracher Höhe a pritom je tiež chodníkom zmyslov ako náučný chodník.

Turistický chodník Barbara - Der Barbara-Weg - panoramatický chodník (cca 2 hodiny) po stopách historickej Turracherskej banskej tradície, ktorý názorne a informatívne predstavuje osobitosti Turracherského horského sveta. www.erlebniswegenockberge.at/barbara-weg

Horské túry každej dĺžky s pôsobivými vrcholmi, od pohodlnej (6-miestnou sedačkovou lanovkou na Kornock) a pritom veľmi alpskej na Rinsennock (2334 m.n.m), cez športové z Turracher Höhe hore na Schoberriegel (2208 m.n.m.) a „Gruft“ (2232 m.n.m.), až po náročné ako je tá cez 7 vrcholov na strechu pohoria Nockberge, Eisenhut (2441 m.n.m.) alebo do Prírodnej rezervácie Nockberge na Großer Königstuhl (2336 m.n.m.).

Turistické mapy s množstvom trás

V samostatnej turistickej mape Turracher Höhe (dostupná v turistickom združení Turracher Höhe za 3,00 eurá) je navrhnuté množstvo trás. Na výber máte


Správne správanie pri turistike

Neustále čítame o ľuďoch, ktorí sa neuvážene dostávajú v horách do nebezpečenstva. Pretože nosia nevhodnú obuv, zabudli na dôležitú výbavu ako je ochrana proti dažďu, chladu alebo slnku, preceňujú svoje schopnosti alebo pretože nedbali na predpoveď počasia.
Bezpečná turistika vyžaduje informácie a prípravu. Dbajte preto na pravidlá pre správne správanie sa v horách. Pretože nám veľmi záleží na vašej bezpečnosti. A nezabudnite: Počas túry dostatočne pite!

 • Pred každou túrou preverte skúsenosti s horami a telesné schopnosti všetkých účastníkov – aj detí. Horská turistika vyžaduje často pevný krok a netrpenie závratmi.
 • Presné plánovanie na základe popisov a máp. Rozhodujúcu pomoc môžu poskytnúť informácie alpských združení a ľudí znalých miestnych pomerov, ako napríklad chatári.
 • Je potrebné dbať na príslušné vybavenie a oblečenie: Dôležitá je predovšetkým pevná vysoká obuv s protišmykovou podrážkou, ako aj ochrana proti dažďu a chladu.
 • Pred vyrazením oznámte trasu a cieľ túry, ako aj predpokladaný čas návratu chatárovi resp. hoteliérovi alebo priateľom.
 • Prispôsobte tempo najslabším členom skupiny. Najmä na začiatku túry treba dbať na pomalú chôdzu. Bezpodmienečne pozorujte ostatných účastníkov, aby ste mohli včas spozorovať vyčerpanie.
 • Neopúšťajte značené chodníky. Dávajte veľký pozor pri chodení po strmých trávnatých svahoch, predovšetkým za mokra. Mimoriadne nebezpečné je prechádzanie strmých snehových polí.
 • Nechoďte po kameňoch (nebezpečenstvo zranenia iných horských turistov). Miesta s nebezpečenstvom pádu kamenných lavín prechádzajte jednotlivo, rýchlo a bez zastavovania.
 • Ak sa zmení počasie, padne hmla, cesta je príliš obtiažna alebo je v zlom stave, vráťte sa. Nie je to hanba, ale znak rozumu.
 • Ak sa stane nehoda, zachovajte pokoj. Ak si nemôžete pomôcť sami, pokúste sa zavolať pomoc cez mobil, volaním, svetelnými znakmi alebo mávaním veľkými kusmi oblečenia. Zranený sa necháva spravidla na mieste nehody, ale nesmie byť nikdy nechaný samotný.
 • Odpadky si odneste so sebou späť do údolia. Chráňte faunu a flóru.
 • Správanie sa pri zvieratách na alpských lúkách: kravy, teľatá, ovce, kone a pod. nedráždite, ale sa správajte „úplne normálne“ a neukazujte strach. Neopúšťajte na alpských lúkách chodníky a zvieratá obchádzajte veľkým oblúkom.
 • Psov držte bezpodmienečne na vodidle. Pes nesmie v žiadnom prípade vybehnúť na divú zver, najmä kravy sa boja o svoje teliatka. Ak by však divá zver napadla psa, nechajte ho pre jeho vlastnú ochranu jednoducho utiecť.


Alpské tiesňové volanie: 140
Medzinárodné tiesňové volanie: 112